Aviso legal

Esta página web es propiedad de SOM ENERGIA, SCCL (en adelante SOM ENERGIA), con NIF n.º F55091367 y domicilio en C/ Pic de Peguera, 11 – 17003 Girona, inscrita en el Registro de Cooperativas de Girona, hoja 13936, inscripción 1ª.

Per a qualsevol consulta o proposta, contacta'ns al telèfon +34 972 183 386 o l’adreça electrònica info@somenergia.coop.

Així mateix, posem a la teva disposició un delegat de protecció de dades que, no només s’encarregarà de supervisar tots els tractaments de dades que es fan a la nostra entitat, sinó que podrà atendre’t per qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les teves dades personals. El contacte del nostre delegat de protecció de dades és: Lant Abogados (Lant Advisors, S.L.P) – somenergia@delegado-datos.com.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, i en queden sotmeses tant les persones nacionals com estrangeres que utilitzin aquest web.

L'accés a la nostra pàgina web per la teva part és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D'ÚS vigents al moment de l'accés, que s’haurien de llegir detingudament. En el moment que utilitzes el nostre portal i els seus continguts o serveis, acceptes i et sotmets expressament a les seves condicions generals d'ús. Si no estàs d'acord amb les presents condicions d'ús, t’hauràs d'abstenir d'utilitzar aquest portal i operar-hi.

El subministrament de dades personals i la compra de productes i serveis a través del nostre portal requereix una edat mínima de 18 anys o, si s’escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració del nostre web, ampliar o reduir serveis i, fins i tot, suprimir-lo de la xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense avís previ.

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat de SOM ENERGIA o de terceres persones de les quals s'han adquirit els drets d'explotació, i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial.

Com a persona usuària únicament tens dret a fer-ne un ús privat, sense ànim de lucre, i necessites autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent a SOM ENERGIA.

SOM ENERGIA és una marca registrada i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció sense la nostra deguda autorització.

L'establiment d'enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre aquest. Així mateix, el simple fet d'establir un enllaç a la nostra pàgina web no dona el dret a atorgar-se la categoria de col·laborador/a o soci/a.

SOM ENERGIA queda exonerada de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades per terceres persones al nostre portal.

Està absolutament prohibida la imitació, sigui total o parcial, del nostre portal.

B. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

L'accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix subscripció o registre previs. Això no obstant, determinats serveis com associar-se, contractar la llum, accedir a les plataformes de participació o a l’oficina virtual són d’accés restringit a determinades persones usuàries i requereixen haver fet un procés de registre, haver omplert formularis amb dades personals i/o la identificació mitjançant contrasenyes. Aquests serveis quedaran degudament identificats al web.

L'enviament de dades personals implica la teva acceptació expressa de la nostra política de privacitat.

Com a persona usuària, has d'accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d'ordre públic i les presents Condicions generals d'ús. L'accés al nostre web es fa sota la teva pròpia i exclusiva responsabilitat, que hauràs de respondre en tot cas dels danys i perjudicis que puguis causar a terceres persones o a SOM ENERGIA.

Tens expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis, productes i continguts oferts en aquest web per procediments diferents dels estipulats en les presents condicions d'ús i, si s’escau, a les condicions particulars que regulen l’adquisició de determinats productes o serveis.

Tens expressament prohibit realitzar qualsevol acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, la instal·lació de robots o programari (software) que alteri el funcionament normal del nostre web o, en definitiva, qualsevol acció que pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

Tenint en compte la impossibilitat de controlar la informació, continguts i serveis que continguin altres pàgines web a les quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web pugui posar a la teva disposició, et comuniquem que SOM ENERGIA queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar de la utilització d'aquestes pàgines web alienes a la nostra entitat.

SOM ENERGIA es reserva el dret unilateral i sense preavís de donar de baixa qualsevol persona que l'organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l'ús de la nostra pàgina web, sense que tingui dret a cap reclamació per aquestes accions. Així mateix, SOM ENERGIA també es reserva el dret d'exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin les presents condicions generals d'ús; com a persona usuària, acceptes que la no iniciació d'aquestes accions no en constitueix una renúncia formal, i que aquestes romandran vigents fins als terminis legals de prescripció de les infraccions.

C. POLÍTICA DE PRIVACITAT

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de SOM ENERGIA i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la teva privacitat en tot moment i de no recaptar informació innecessària.

Responsable: SOM ENERGIA, SCCL (F55091367) info@somenergia.coop.

Delegat de protecció de dades: Lant Abogados (Lant Advisors, SLP) – somenergia@delegado-datos.com

Finalitats, legitimació i conservació dels tractaments de les dades enviades a través de:

FORMULARI DE CONTACTE

Finalitat: gestionar la teva participació en l’esdeveniment HackaSom promogut per SOM ENERGIA, així com participar en el desenvolupament dels projectes que es facin, a les reunions virtuals, als grups de missatgeria als quals et vulguis adherir i rebre informacions relatives a altres projectes relacionats amb la HackaSom, així com a les informacions comercials de la cooperativa.

Legitimació: RGPD 6. Acord d'adhesió a l’esdeveniment, creació i presentació del projecte, consentiment de la persona interessada per a determinades finalitats comercials i interès legítim de la cooperativa per remetre informacions de projectes.

Conservació: durant la participació en l’esdeveniment, la durada dels projectes i fins que formalitzis la teva baixa comercial i de les comunicacions.

Obligació de facilitar-nos les teves dades personals i conseqüències de no fer-ho

El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 18 anys o, si s’escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

Les dades personals sol·licitades són necessàries per gestionar les teves sol·licituds i/o prestar-te els serveis que puguis contractar, per la qual cosa, si no ens les facilites, no podrem atendre’t correctament ni prestar-te el servei que has sol·licitat.

En tot cas, ens reservem el dret de decidir sobre la incorporació o no de les teves dades personals i altra informació a les nostres bases de dades.

Destinataris de les teves dades

No estan previstes cessions de dades a tercers, excepte les necessàries per a l'execució dels projectes i les legalment previstes.

Drets en relació amb les teves dades personals

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan aquest s'hagi atorgat per al tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada d'aquest consentiment condiciona l'execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.

Igualment, pots exercir els drets següents, i sol·licitar:

L'accés a les teves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.

La seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.

La limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.

L'oposició al tractament de les teves dades per motius relacionats amb la teva situació particular i, més concretament, pots oposar-te al fet que fem estudis dels teus consums.

La portabilitat de les dades en els casos previstos en la normativa.

Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.

On i com sol·licitar els teus drets: mitjançant un escrit dirigit al responsable a la seva adreça postal o electrònica (indicades a l'apartat A), indicant la referència "Dades personals", especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

En cas de divergències amb l'entitat en relació amb el tractament de les teves dades, pots presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades (www.aepd.es).

‘Cookies’

Aquesta pàgina web únicament utilitza cookies tècniques necessàries per al funcionament del web, que desapareixen en tancar la sessió.

Actualització de les teves dades

És important que perquè puguem mantenir les teves dades personals actualitzades, ens informis sempre que hi hagi hagut alguna modificació, en cas contrari, no responem de la seva veracitat.

D. RESPONSABILITATS

En posar a la teva disposició aquesta pàgina web volem oferir-te un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la seva prestació, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d'alguna manera puguin danyar el teu sistema informàtic.

SOM ENERGIA no garanteix que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d'Internet, avaries en els dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de manera que, com a persona usuària, acceptes suportar, dins d'uns límits raonables, aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncies expressament a reclamar a SOM ENERGIA qualsevol responsabilitat pels possibles errors i ús del servei.

Assumeixes tota la responsabilitat derivada de l'ús de la nostra pàgina web, essent l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que es derivi sobre la pàgina web, incloent-hi, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal; t’obligues a mantenir indemne SOM ENERGIA per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament, d’aquests fets.

SOM ENERGIA no garanteix l'exactitud, veracitat i vigència dels continguts d'aquesta pàgina web, siguin propis, de terceres persones, o vinculats a altres webs, de manera que queda totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada del seu ús.

SOM ENERGIA queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, incloent-hi el pagament d'honoraris de serveis jurídics, per les demandes i/o reclamacions originades per terceres persones per l'incompliment per la teva part de les nostres condicions d'ús, accés i política de privacitat, o qualsevol altra reclamació per l'incompliment de la legislació vigent.

Com a persona usuària, reconeixes ques ha entès tota la informació respecte a les condicions d'ús del nostre portal i reconeixes que són suficients per a l'exclusió de l'error en aquestes i, per tant, les acceptes íntegrament i expressament.

Ets plenament conscient que la mera navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l'acceptació de les presents condicions d'ús.

Tot el referent a la nostra pàgina web es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Girona.

E. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS A LA WEB

Les presents Condicions generals d'ús han estat modificades amb data /09/2021. En qualsevol moment, podem procedir a una nova modificació. Si us plau, comprova la data d'emissió cada vegada que et connectis a la nostra pàgina web i així tindràs la certesa que no s'ha produït cap modificació que t’afecti.

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d'ús de la nostra pàgina web, et pots posar en contacte amb nosaltres a les dades indicades més amunt o a Lant Advocats a info@lant-advocats.com o a www.lant-abogados.com.